FIAR Centro de Artes de Rua, Portugalska: 2OPROS/izdih | Rdeči Revirji

FIAR Centro de Artes de Rua, Portugalska: 2OPROS/izdih

Sobota, 4. 6. 2022, ob 18.30 uri, Delavski dom

plesno glasbena cirkuška  predstava

Leta 2019 je 2opros razmišljal o umetnikovi vlogi kot izvajalcu, o njegovi posredniški vlogi med njegovim delom in občinstvom.

Nekaj ​​več kot pol leta pozneje se je zgodilo nepredstavljivo in uprizoritvene umetnosti so prenehale delovati, kar je posledica pandemije, ki jo je povzročil virus, ki se prenaša s preprostim vdihom. Ugasnile so luči v gledališču. Sobe so bile prazne in zaprte. Samo življenje je viselo na vrvi.

Na ta način je 2opros več kot nadaljevanje, odgovor, reakcija. Od notranjega monologa, leta 2019, do nujnega dialoga, ki nam ga vsiljujejo, leta 2021.

V cirkusu ostajamo kot mesto trajnega tveganja, popolna metafora za reinvencijo. Kraj, kjer umetnost sanja o življenju. Kjer vsak vidi svojo vlogo v tem pod vprašajem. Kjer je praznovanje trajno. In naša srca dihajo za Dolores de Matos, ki je nekoč vse to sanjala.

Ustvarjalci in izvajalci: João Pedro Azul, Branko Potočan, Alejandro Pena, Klara Juda, João Paulo Miranda, Alexandre Nobre

—————————————–

In 2019, Sopros reflected on the artist’s concerns, as a performer, in the face of his mediating role between the work and its audience.

A little over half a year later, the unthinkable happened and the performing arts saw their activity suspended, the result of a pandemic caused by a virus transmissible by a simple breath. The theater lights went out. The rooms were empty and closed. Life itself suspended on the rope.

In this way, 2opros more than a continuation is a response, a reaction. From the interior monologue, in 2019, to the urgent dialogue that is imposed on us, in 2021.

It is in the circus that we remain, a place of permanent risk, a perfect metaphor for reinvention. A place where art dreams of life. Where each one sees their role in it questioned. Where the celebration is permanent. And our hearts blow for Dolores de Matos, who once dreamed all of this.

DATASHEET

Artistic Direction and Staging – Branko Potocan

Dramaturgy – João Pedro Azul

Interpretation – Alejandro Peña, Clara Zolesi and João Paulo Miranda

Music – João Paulo Miranda

Scene Photography – Alexandre Nobre

A Creation of FIAR Centro de Artes de Rua

 

Objavljeno v Uncategorized

Facebook

Twitter #revirji14