Špela Ulaga: Fosili v Zasavju | Rdeči Revirji

Špela Ulaga: Fosili v Zasavju

Sobota, 25. maj 2013, ob 15.30, Muzej v Hrastniku

otvoritev razstave s predavanjem

Špela Ulaga: Fosili v Zasavju

Špela Ulaga: Fosili v Zasavju

Razstava fosilov je nastala v okviru projekta Fosili v Zasavju – LEADER projekt Društva LAS Zasavje. Projekt je podprt s strani EKRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.  Razstavljeni fosili so vsi iz Hrastnika in bližnje okolice, obdelani pa so bili v kamnoseštvu Šergan, ki je nosilec projekta. Pri določitvi fosilov je sodeloval dr. Vasja Mikuž z NTF v Ljubljani, ki nam je posebno za to razstavo prijazno posodil tudi nekaj pripravkov. Na razstavi  si boste lahko ogledali razne živalske in rastlinske makro fosile, ki so v povprečju stari 20 milijonov let, učenci OŠNHR iz Hrastnika in Dola pa vam bodo pokazali še mikro fosile.

Avtorica razstave: Špela Ulaga

Facebook

Twitter #revirji14