KD Svoboda center folklorna skupina Trbovlje in KUD Zasavje | Rdeči Revirji

KD Svoboda center folklorna skupina Trbovlje in KUD Zasavje

Sobota, 4. junij 2016, ob 17.30 uri, parkirišče (uprava Delavskega doma Trbovlje)

nastop

KD svoboda

KD Svoboda

Začetki skupine segajo v leto 1987, ko smo, nekdanji člani SKD Trbovlje (Srednješolsko kulturno društvo Trbovlje), sklenili nadaljevati druženja ob ljudskih plesih in običajih. Kmalu smo začeli nastopati na različnih prireditvah v Zasavju, z leti pa je bilo vedno več povabil tudi iz drugih slovenskih krajev, pa tudi gostovanj v tujini se nismo ustrašili.

Zasavje torej ni sivo in pusto! V hribih, ki ga obdajajo, so skriti pravljični kotički, zasavski vrhovi nas vabijo s svojimi veličastnimi razgledi.V dolinah pa se že desetletja pleše, na veselicah in v plesnih skupinah.Tako tudi naša skupina, že več kot dvajset let ohranja plesno izročilo in običaje, ki so se v različnih slovenskih pokrajinah izoblikovali v preteklih desetletjih oziroma stoletjih.

 

KUD Zasavje

KUD Zasavje

KUD ZASAVJE je relativno novo društvo, natančneje ustanovljeno v letu 2015, je prostovoljno nepridobitno društvo, ki si prizadeva ohranjati nacionalno in kulturno identiteto srbske etnične skupine v Sloveniji ter spodbujati njene kulturne, izobraževalne in informativne dejavnosti ter njen razvoj. Društvo zajema predvsem predstavnike srbske etnične skupine, ki bivajo na območju celotnega Zasavja. Društvo stremi k razvoju interaktivnega sodelovanju vseh generacij predvsem pa najmlajše. Neguje in razvija dejavnosti v maternem jeziku (folklorni in pevski sekciji), organizira javne in kulturne dogodke. Folklorna sekcija goji ljudske pesmi, plese in običaje iz različnih srbskih pokrajin, sestavljata jo dve skupini, in sicer:

– IZVAJALNA, ki šteje 24 članov

– PRIPRAVNA, ki šteje 15 članov

Aktivnosti društva predstavljajo neprecenljiv prispevek h kulturni raznolikosti Zasavja, s tem pa promovira tudi vrednote medkulturnega razumevanja, vzajemnega spoštovanja, sodelovanja in sožitja tako s pripadniki ostalih etničnih skupin kot z večinskim prebivalstvom.

Facebook

Twitter #revirji14