Katja Sovre: Kreativna delavnica predelave oblačil | Rdeči Revirji

Katja Sovre: Kreativna delavnica predelave oblačil

Nedelja, 26. maj 2013, ob 15.00, park na Logu, Hrastnik

Kreativna delavnica

PUNKTcc - Društvo za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij

PUNKTcc – Društvo za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij

Udeleženci  naj s seboj prinesejo stara polenta oblačila, ki jih želijo popestriti in različne odpadne plastične vrečke (večbarvne, s tekstom, različnimi vzorci,…).  Na delavnici bo vsak udeleženec iz vrečk oblikoval različne detajle (npr. vzorci, teksti, liki), ki bi jih nato skupaj prenesli na oblačila. Tako bodo nastali novi – unikatni kosi oblačil. Namen delavnice je spodbujanje ustvarjalnosti in reciklaže.

Delavnico bo vodila Katja Sovre.

Katja Sovre deluje na likovnem področju in področju rokodelstva in domače obrti. Je članica društva PUNKT CC – društva za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij. Društvo želi bogatiti ustvarjalno ter kulturno življenje, promovirati ustvarjalnost kot vrednoto, promovirati kreativne in kulturne industrije ter spodbujati ustvarjalni potencial posameznikov, organizacij in družbe kot take.

http://www.punkt-cc.org/
http://www.facebook.com/PUNKTcc
http://www.twitter.com/PUNKTcc
http://www.scribd.com/PUNKTcc

Facebook