mag. Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih: »Kdo, koga, kako in s čim?« | Rdeči Revirji

mag. Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih: »Kdo, koga, kako in s čim?«

Sreda, 3. 6. in četrtek 4. 6. 2015 ob 16.00 uri, Mladinski center Zagorje ob Savi

Delavnica

45__Gledelisce zatiranih

Gledelisce zatiranih

Vse človekove dejavnosti so politične, zato lahko rečemo, da je vsaka osebna odločitev in dejanje politično. Tako je nujno politično tudi gledališče. Gledališče tvorimo vsi, zato mora biti dostopno vsakomur in enako velja za političnost, ki jo ustvarjamo in oblikujemo vsi – od spodaj navzgor. Vsi smo namreč enakovredno pomembni avtorji pri oblikovanju družbene realnosti. Naš način razmišljanja o svetu se kaže v našem delovanju v svetu. V družbi obstajajo razmerja moči, ki niso sama po sebi dana in sama po sebi umevna. Soustvarjamo jih sami, če politično ne participiramo in dopuščamo, da drugi vzpostavljajo moč nad nami. Z aktivno udeležbo in aktiviranjem pa lahko to spremenimo.

Namen političnega gledališča je intervenirati, izraziti neizrečeno, kazati tisto, kar se tiče vseh in ne zgolj nekaterih, kazati situacije in načine vedenja zlorabe moči ter predstavljati forum manjšin, na katerem lahko posamezniki nastopijo proti večini, proti oblasti. Gledališče zatiranih kot oblika političnega gledališča se uporablja v gledališko-aktivistične, pedagoške in izobraževalne namene, kot orodje za doseganje socialne pravičnosti. Začetke, ki segajo v šestdeseta leta v Brazilijo, se pripisuje režiserju, politiku in piscu Augustu Boalu, čeprav so se različne tehnike te metode kasneje razširile v skoraj sto različnih držav po vsem svetu.

Delavnica je v prvi vrsti namenjena NE-igralcem, zato predhodne gledališke izkušnje niso potrebne. Zgolj pripravljenost na spoznavanje novega in ščepec kreativnosti. Vse ostalo pride samo.

Cilji delavnice:

  • Spoznati politično gledališče, gledališče zatiranih in določene tehnike gledališča zatiranih

  • Uporabljati politično gledališče in gledališče zatiranih kot obliko aktivizma in mladinskega dela

  • Prepoznati gledališče zatiranih kot metodo za doseganje aktivne participacije

  • Ustvariti predstavo ali intervencijo v javni prostor.

Izvajalka: Barbara Polajnar, mag. kulturologije. Performerka, pedagoginja in producentka.

Udeležba na delavnici je brezplačna, prosim za potrditev udeležbe na info@mczos.si.

Facebook