Tea Lopan, Kletvice in psovke v trboveljskem govoru | Rdeči Revirji

Tea Lopan, Kletvice in psovke v trboveljskem govoru

Sobota, 25. 5. 2019, ob 16. 10. uri, galerija Delavskega doma

Predstavitev

Kletvice in psovke so v Trbovljah pogost pojav in se vsakodnevno pojavljajo kot enakovreden del trboveljskega govora. Tea Lopan je v svojem magistrskem delu le-te analizirala in proučila njihovo uporabo. S pomočjo informatorjev iz domačega okolja, razdeljenih v dve skupini, je preverjala tudi medgeneracijsko uporabo kletvic in psovk. Rezultate svoje raziskave bo delila z nami na predavanju v galeriji Delavskega doma Hrastnik.

V magistrskem delu Kletvice in psovke trboveljskega govora so analizirane kletvice in psovke, ki se uporabljajo v Trbovljah, katerih krajevni govor se uvršča v zagorsko-trboveljsko podnarečje posavskega narečja štajerske narečne skupine.

Z raziskavo so preverjali kletvice in psovke v trboveljskem govoru in njihovo uporabo. Ugotavljali so izvor kletvic in psovk (s pomočjo njim dostopne literature), njihovo prehajanje v splošno rabo, morebitno izgubo negativne in pridobitev pozitivne konotacije. Zanimalo jih je tudi, ali se kletvice in psovke morebiti pojavljajo tudi kot sestavina frazemov. Informatorje so razdelili v dve skupini in preverjali medgeneracijsko uporabo kletvic in psovk. Kletvice in psovke so uvrstili v več podskupin, pri čemer so sledili razdelitvi Klemenčičeve (2016, 39–49), ki so ji dodali še nekaj drugih motivov, in sicer: religiozni motiv, skatološki motiv, motiv spolnih organov, motiv spolnega odnosa, motiv homoseksualnosti, motiv matere in otroka, motiv prostitucije, motiv onaniranja, motiv živali, motiv telesnih značilnosti in hib, motiv ženske, motiv predmetov, motiv naravnih pojavov, motiv nacionalne pripadnosti in drugo.

V teoretičnem delu so predstavili geografski in zgodovinski oris kraja, s katerim so poizkušali prikazati družbene razmere za lažje razumevanje prostora in časa, prav tako pa so s tem predstavili tudi današnje Trbovlje.

 

Objavljeno v Uncategorized

Facebook