Vitkar zavod in KD Priden možic: Bratje podajmo si roke | Rdeči Revirji

Vitkar zavod in KD Priden možic: Bratje podajmo si roke

Petek, 24. 5. 2024, ob 19.00 uri, Mašinhaus

večžanrska predstava, premiera

Smo v močnem, hektičnem obdobju, prepojenim z ekstremnim individualizmom in popolnem pomanjkanju kolektivnega, skupnostnega. Sedanjost nas globoko opozarja na črno, mogoče celo apokaliptično prihodnost (uničevanje okolja, vojne, bogatenje peščice, migracije..), svet se nam ruši pred očmi. To nas sili v povezovanje istomislečih v nove skupnosti, v upor. Projekt je zasnovan kot avantura, kot raziskovanje modela za sodelovanje, možnosti sobivanja, medsebojne pomoči, za življenje v prihodnosti. Kdo bo komu prvi ponudil roko? Mi jo bomo, na svoj lasten način, z žanrskim prepletanjem cirkuških prvin, sodobnega plesa, humorja in posebnih intervencij, kjer je podajanje rok osnovni princip. Projekt združuje zračne discipline, bogato dediščino zračnega plesnega teatra, poetiko klovnade in nepredvidljivost prvin improvizacijskega in uličnega gledališča.

Več o Vitkar zavodu: http://vitkar.si/

Več o KD Priden možic: http://www.pridenmozic.si/slo/

Ustvarjalci in izvajalci: Branko Potočan, Anja Bezlova, Goran Završnik, Kristina Martinc, Nina
Grguraš, Katarina Krapež, Nina Bučuk in Danijela Zajc.

Objavljeno v Hrastnik, Uncategorized

Facebook