Andreja Kopač: umetniški prostori v regionalnem okolju | Rdeči Revirji

Andreja Kopač: umetniški prostori v regionalnem okolju

Sobota, 25. 5. 2024, ob 11.00 uri, Galerija delavskega doma

Okrogla miza

Vprašanje umetniških prostorov, še posebej v polju uprizoritvenih umetnosti, je v zadnjem času še posebej aktualno v Ljubljani, kjer je zgoščena umetniška produkcija v Sloveniji in jih že več let kronično primanjkuje. Drugačna pa je situacija v regionalnih okoljih, kot so denimo Zasavje, ki jih enkrat letno v skupno dogajanje združuje ravno festival Rdeči revirji, ki poteka na treh lokacijah: v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju. V tem regionalnem okolju je večja problematika prostorov predvsem vsebinska; in sicer: Koliko novih prostorov / prizorišč je bilo pridobljenih oziroma vzpostavljenih? Kakšne so njihove finančne obveznosti? Kakšna je njihova dinamika? Kaj se dogaja s prostori v času, ko ni festivala? V pogovoru bodo sodelovali predstavniki iz vseh treh zasavskih mest ter skušali skupaj z zainteresirano publiko premotriti odprta vprašanja tovrstnih prostorov v regionalnem okolju.ples v kontekstu fizičnega dela.

Okroglo mizo bo vodila Andreja Kopač

Objavljeno v Hrastnik, Uncategorized

Facebook