Vitkar zavod, Zadruga | Rdeči Revirji

Vitkar zavod, Zadruga

Nedelja, 28. 5. 2023, ob 17.10 uri, ploščad pred Delavskim domom

plesno gledališka predstava

Za celotno področje kulture, predvsem pa za nevladne organizacije, lahko rečemo, da delujejo po principu udarništva in samoeksploatacije. Mnogim možnost delovanja omogočajo prav skupni prostori, ki so še ostali in delujejo  –  kot zadruge.

Zadružni dom je fenomen prostega prostora brez striktno določene funkcije. Nedoločenost in fleksibilnost prostorov so omogočali enostavno prilagajanje in oskrbovanje ter vzpostavitev skupnosti, ki se vzpostavlja prav v odnosu do skupnega.

Kako bomo lahko v prihodnosti še živeli – skupaj?

Zadruga / Za druga ponuja razmislek o današnjem času, prostoru, izginjanju skupnosti ter najdevanju naših teles v novih epidemičnih okoliščinah; fizičnih in mentalnih, ki še kar trajajo… Dialog se vzpostavlja samo preko nadgradnje samega sebe, pri čemer je nujna ne zgolj povezava »druga z drugom«, ampak tudi s skupnim prostorom, z zadrugo..

V novi predstavi Branka Potočana & skupine Fourklor se bo telesna govorica nadaljevala v preseganje meja med različnimi govoricami (tudi na relaciji med objektom in telesom) skušala poiskati novo obliko skupnostnega delovanja, ki je hkrati resničnost s pandemijo in novo realnostjo »nasedlega«  diskurza 21. stoletja, ki objektivizira telo in hkrati subjektivizira objekt.

Ustvarjalci in izvajalci: Branko Potočan, Jana Menger, Kristina Rozman, Ana Marija Bagarič, Tajda Podobnik, Veronika Valdes, avtor in izvajalec glasbe Goran Završnik.

 

Objavljeno v Uncategorized

Facebook

Twitter #revirji14