Učenci OŠNHR, pevski zbor | Rdeči Revirji

Učenci OŠNHR, pevski zbor

Petek, 24. 5. 2018, ob 17.20. uri, ploščad pred Delavskim domom

Koncert 

S pestrim programom  se vam bodo predstavili štirje pevski zbori matične in podružnične šole. Zbori delujejo na obeh šolah v okviru interesnih dejavnosti. Gre za OPZ od 1. do 3. oz. 4. razreda in MPZ od 4. oz. 5. do 9. razreda. Gojijo petje slovenskih ljudskih in umetniških pesmi, starejši pa radi posegajo tudi po zakladnici tujih avtorjev zabavnejšega žanra.

V OPZ OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik sodeluje 32 pevcev in pevk od 1. do 3. razreda. Srečujejo se dvakrat tedensko, takoj po pouku. Na vajah se veliko igrajo, plešejo in izvajajo razne upevalne vaje, ki so zelo zabavne. Sodelujejo na raznih prireditvah v okviru šole in se povezujejo z raznimi društvi in drugimi ustanovami v okviru občine npr. Društvo upokojencev, Glasbeno šolo Hrastnik, Dom starejših Hrastnik. Vsako leto sodelujejo na Območni pevski reviji, kjer zapojejo pesmi različnih slovenskih avtorjev, ter pesmi iz ljudske zakladnice. Letošnji nastop so popestrili s spremljavo izvajano z orffovimi inštrumenti, ki jih uporabljamo pri izbirnem predmetu Glasbeni projekt v katerega so vključeni učenci 3. triade. Njihova zborovodkinja je Simona Weber Goljuf. Letošnji nastop na reviji si lahko ogledate na sledečem linku v 12:33 min.

https://www.youtube.com/watch?v=ZabdPi9jbzM

V MPZ OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik letos sodeluje 30 pevcev in pevk od 4. do 9. razreda. Prepevajo pod taktirko Simone Weber Goljuf, njihov stalni korepetitor pa je g. Dejan Jakšič. Po dolgem premoru jim je letos številni vpis omogočil petje v večglasju. Pevci so navdušeni ko pesmi v različnih sozvočjih dobro zazvenijo, čeprav je za to potrebno ogromne vaje. Vadijo dvakrat tedensko po dve ure, kar je včasih poleg vseh ostalih obveznosti zelo naporno. Njihov repertoar je zelo pester, saj pojejo slovenske umetne in ljudske pesmi, skladbe tujih avtorjev, učenci pa radi prepevajo pesmi zabavnega žanra. Vsako leto sodelujejo na proslavah v okviru šole in občine, ter pevskih revijah. Redno se udeležujejo tudi prireditve BUM, kjer v družbi 5000 pevcev iz vse Slovenije nastopajo na mega prireditvi v Mariboru. Vsako leto se odpravijo na zaključni izlet, ki je nagrada za vestno, redno obiskovanje vaj in vložen trud. Letošnje sodelovanje na pevski reviji si lahko ogledate v 46:06 minuti.

https://www.youtube.com/watch?v=ZabdPi9jbzM

OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠNHR Hrastnik, Podružnična šola Dol pri Hrastniku

V ta zbor se prijavljajo učenci od 1. do 3. razreda, seveda z željo po petju, da se pokažejo v javnosti kot solisti ali pa se radi družijo ob podobnih dejavnostih. Te pa niso samo pevske, ker se ob pesmih pokažejo tudi druge, ustvarjalne plati otrokovega doživljanja, ko novih zamisli nikoli ne zmanjka. Pri tem je igra in vživljanje v vsebino vsake pesmi odločilnega pomena. Zato radi prepevajo navihane, nežno občutene, vesele in razposajene. Tudi slovenske ljudske jim hitro zlezejo pod kožo, kar pa je za ohranitev narodove trdnosti temeljno.

Z nastopi v šoli, v domačem kraju in drugod ob različnih priložnostih predstavljajo svoje dosežke, napredek in delijo veselje med poslušalce, od otrok v vrtcih do najstarejših, ki zraven še radi zapojejo. Redno se udeležujejo pevskih revij in vsako leto pripravijo skupen zaključni koncert. Prijetno je sodelovanje z Glasbeno šolo Hrastnik, ki pogosto popestri sporede z inštrumentalnimi spremljavami ter odlično izvedbo učencev in njihovih profesorjev.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠNHR Hrastnik, Podružnična šola Dol pri Hrastniku

To je zbor, ki vključuje učence od 4. razreda dalje. Pevci pojejo večglasno, za kar so potrebne večje pevske sposobnosti in tudi več vztrajnosti. Zadovoljni so, ko pesmi dobro zazvenijo in ko začutijo njihovo sporočilo, saj jih le tako z veseljem prepevajo še kje drugje. Seveda imajo radi tudi popularne smeri zabavne glasbe in k izbranemu programu prinesejo še kakšno svojo idejo. Z veseljem pa prepevajo venčke narodnih in tako dokazujejo, da se naša dediščina še ohranja. Pesmim dostikrat dodajo še spremljavo glasbil iz šolske zbirke inštrumentov, kar spodbuja njihovo domišljijo in spretnosti igranja.

Podobno kot pevci otroškega zbora redno sodelujejo na šolskih in krajevnih prireditvah, se predstavijo tudi ob posebnih priložnostih, kadar jih kdo povabi, vedno pa se veselijo , če kdo z odobravanjem prisluhne in z njimi zapoje. Najpomembnejša predstavitev celoletnega oziroma večletnega dela pa so zaključni koncerti, ki jih pripravijo skupaj z zbori matične šole v Hrastniku. To je običajno kar obsežen projekt, ki zajema vse glasbene dejavnosti na šoli.

 

Oba zbora vodi Alenka Razpotnik, učiteljica glasbene umetnosti.

Objavljeno v Uncategorized

Facebook

Twitter #revirji14