Andreja Kopač in TIC Hrastnik, Kulturni turizem v Zasavju | Rdeči Revirji

Andreja Kopač in TIC Hrastnik, Kulturni turizem v Zasavju

Petek, 24. 5. 2019, ob 16. uri, Mladinski center Hrastnik

Okrogla miza

 

Turizem, povezan s kulturo, se lahko povezuje tudi s turizmom na podeželju, pohodništvom idr. V teh oblikah turizma lahko najdemo elemente kulturne dediščine. Kulturni turizem ali turizem, povezan s kulturo, je nadpomenka turizma, povezanega z lokalno kulturo, še posebej v umetnosti, običajih, navadah in vedenjskih vzorcih. Po navadi se navezuje na tradicionalne skupnosti, ki imajo raznolike običaje in navade, ki jih ločujejo od drugih tipov oziroma oblik kulture. Kulturni turizem vključuje tradicijo, kulturne objekte, društva, muzeje, festivale in rituale. Ta oblika turizma postaja vedno bolj popularna po Evropi. Kulturnemu turizmu napovedujejo v prihodnosti velik uspeh. Kako spodbuditi kulturni turizem v Zasavju tudi s pomočjo našega festivala? Dolgoročno naj bi festival večal prepoznavnost, vabil v Zasavje kulture željnih in jim poleg dogodkov ponudil še druge zanimivosti krajev in običajev in to s pomočjo sodelavcev in partnerskih organizacij z drugih področij delovanja.

 

 

Objavljeno v Uncategorized

Facebook

Twitter #revirji14